Aktualizované: Pirátstvo na našej stránke,  Posolstvo Kráľovnej pokoja, 31. máj – Deň Matky všetkých národov, David Wilkerson: Slovenský národ je kľúčový

Upozornenie:  Milí priatelia, na tomto bloku správ sa ocitlo video Kráľ – pamätajme si ho!   Ubezpečujem vás, že nedošlo k nijakému omylu z našej strany, pôvodné video o Matke všetkých národov  bolo pirátsky vymenené, nevieme kým.  Predpokladéme že podobné veci sa budú diať!  Preto vás prosíme, aby ste nás na podobné úkazy – ak sa na našej stránke vyskytnú – upozornili !  Vďaka!   Anton Selecký

P.S. Taktiež sme zistili vymazávanie našich autorských filmov na TV OROL.  Zdá sa, že namiesto hacknutia stránky je tu systém manipulovania a priamych zásahov do webov.

Kráľovná pokoja: Moja prítomnosť je dar od Boha

„Drahé deti! Moja prítomnosť je dar od Boha pre vás všetkých a podnet na obrátenie. Satan je silný a chce do vašich sŕdc a myslí vniesť neporiadok a nepokoj. Preto vy, milé deti, modlite sa, aby vás Duch Svätý viedol po skutočnej ceste radosti a pokoja. Som s vami a prihováram sa za vás u môjho Syna. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.“

Prostredníctovm Marije Pavlovičovej – Lunettiovej, 25. mája 2016

gebetsbildObraz a modlitba Matky všetkých národov
www.rmvn.estranky.skV tento Veľký deň sa zjednoťme v modlitbe, ktorú nám sama Matka všetkých národov zjavila a modlime sa na úmysly jej Nepoškvrneného Srdca i Srdca Ježiša Krista.
V tejto jednote odovzdajme všetky naše túžby srdca, aby ich Panna Mária odovzdala Bohu ako milú obetu zmierenia, dôvery a lásky.
Pane, Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho Ducha.
Daj, nech Duch Svätý prebýva v srdciach všetkých národov,  aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiežby Matka všetkých národov, ktorá kedysi bola Máriou,  bola našou Orodovnicou. Amen.”   

Ďakujem, že ste prijali pozvanie k modlitbe a k väčšej túžbe po plnení Božej vôle. Nech nás žehná Boh Otec i Syn i Duch Svätý, na orodovanie Matky všetkých národov +

Viac tu: matkavsetkychnarodov.webnode.sk/…/a31-maj-den-mat…

Aktuálne videoprednášky o. Paula M. Sigla dňa 15. marca 2016 v Nitre na Modlitbovom dni

http://www.de-vrouwe.info/mediaportal/sk/?select=archive/01_Prayer_day_SK/80_2016

David Wikerson: Slovenský národ je kľúčový! 

David Wilkerson (na obr. – 1931 – 2011) bol Božím mužom. Nič nerobil pre svoj prospech, ale všetkým chcel osláviť Ježišovo meno. Počúval Ducha Svätého, preto dokázal prorokovať. V roku 2003 navštívil Slovensko spolu so svojim synom Garym Wilkersonom.
Slovenský národ mu bol veľmi blízky. A to nielen preto, že mal predkov Slovákov (jeho stará mama bola Slovenka a emigrovala do USA). V tomto národe videl potenciál pre hlásanie Božieho Slova v Európe.David WilkersonZnáme sú jeho prorocké slová o Slovensku:
„Táto krajina, hovorím to prorocky, je kľúčovým národom. Je to malá krajina, ale v pohľade na to, čo Boh chce urobiť v Európe, je slovenský národ kľúčový.”
„Môže sa to rozšíriť po celej Európe, pretože Boh hovorí, že si používa to, čo je v očiach sveta bláznivé, aby zahanbil múdrych. On si nepoužije veľký národ Ameriky. On si použije človeka z malej krajiny ako je táto.”„Boh chce, aby vaša krajina vedela a poznala, že sme víťazi. Nie je žiadny politik v tejto krajine dosť veľký, aby udržal Boha dole, vaše cirkvi nezomrú, ale oni budú rásť. Boh má mladých mužov a ženy, ktorí prinesú Božiu slávu Božiemu domu. V mojom srdci je nadšenie z vašej krajiny, tancovanie a poskakovanie, pretože Boh robí novú vec v tomto národe. Vaši mladí ľudia sa budú obracať k Ježišovi, stovky a stovky mladých ľudí prídu ku Kristovi a vy nebudete potrebovať niekoho iného, aby vám povedal ako to máte urobiť, pretože máte ľudí, ktorí sa modlia, ľudí ktorí sa budú spoliehať na Boha, a nie na metódy.
Nebudete potrebovať Američanov, aby vám povedali ako sa to robí, ale získate všetko smerovanie a Božie plány priamo od Ježiša. On vám ukáže a povie, ako máte zasiahnuť tento národ. Mladí muži povstanú, ktorí budú mať čerstvé nápady, ktoré nezískali z kníh, ale získali ich na svojich kolenách. A Boh bude takto lámať moc nepriateľa. Príde hnutie Ducha Svätého v tejto krajine. Verím tomu celým svojim srdcom… “„On povstane. Bude brániť svoje vlastné Meno. Pre seba samého, pre svoje Meno. Nielen preto, že si veľký, ale preto, lebo Ja som verný… Nielen v Bratislave, ale po celej krajine. Vidím, ako ľudia prichádzajú ku Kristovi. Vidím mladých mužov, mladé ženy, ktorí sa stanú misionármi, aby išli do iných krajín. Cirkev Ježiša Krista v tejto krajine sa stane misijnou cirkvou, ďaleko za naše najväčšie plány.Vidím niečo ako oheň, sú to červené do žerava rozžeravené uhlíky, ktoré chladli, ale dnes, v tomto poslednom období, Boží dych na ne dýchal, oni sú znova žeravé, čoskoro prídu plamene a potom príde oheň, ktorý sa rozšíri. A oheň je v srdciach kazateľov, sú to mladí muži a mladé ženy, sú to i ľudia v strednom veku i ľudia vo veku ako som ja. Ten plameň bude horieť, oheň Kristovej lásky, skutočná evanjelizácia, ktorá vychádza zo vzťahu s Ježišom. Pros Boha, aby sa ten oheň zapálil v tvojom srdci, aby ten oheň začal horieť v tvojej krajine, v každej cirkvi, nech ten oheň horí… “

Na počesť Márie

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest