Pekný víkend 26. – 27. septembra 2011 prilákal do hôr veľa milovníkov prírody, aj na horu Živčák v sobotu i v nedeľu prišlo veľa ľudí. Slúži sa tu každý deň svätá omša, a prítomní to spojili aj s príjemnou vychádzkou.

 

 

 

 

 

 

Sväté omše slúžia správcovia tohto pútnického miesta. Vyberáme z kázne, ktorá sa v nedeľu niesla v znamení evanjelia o Božej vôli: „Mali by sme sa zamýšľať nad mnohými udalosťami, ktoré nás stretnú a skúsiť pochopiť, prečo sa deju mnohé veci, či sú to ľudské snaženia, alebo Božia vôľa. Božia vôľa sa hneď nedá rozpoznať, musíme sa o to snažiť, cez modlitby, obety a podľa duchovnej zrelosti môžeme spoznať Božiu vôľu a snažiť sa ju plniť. Je to dlhodobý proces, ale stojí to zato a ja Vás k tomu povzbudzujem. Ak prídu aj ťažšie chvíle, treba dôverovať Bohu, a určite príde pomoc, o ktorú prosíte.“

Po svätej omši kňazi posvätili upomienkové predmety a všetkých požehnali, potom na hore Živčák zavládla oddychová nálada, kde -tu sa ojedinele prítomní modlili pred krížom, alebo v kaplnke. Prítomní sa mali možnosť občerstviť v bufete, kde sa podávala káva, čaj a rôzne sladkosti. Po takto prežitom dni prítomní postupne odchádzali, niektorí si nabrali vodu z prameňov, iní sa zoznamovali s okolitou prírodou. Niekoľkí pútnici sa s nami podelili o svoje dojmy a skúsenosti:

 

 

 

 

 

 

Ing. Marcela Centková (Prešov)

M ROSA : Kto zorganizoval toto stretnutie rodín s deťmi tu na Turzovke a aký bol úmysel Vašej návštevy a čo pre Vás znamená toto miesto?

Marcela: „Stretnutie zorganizoval bývali spolužiak z vysokej školy. Ja osobne Turzovku poznám, som rodáčka zo Žiliny. Chodila so sem s rodičmi a mám vzťah k tomuto miestu. Niektorí prítomní, ktorí sem prišli na toto pozvanie o Turzovke nič nevedeli ja som ich s týmto miestom, kde sa zjavila Panna Mária zoznámila. Úmysel stretnutia bolo hlavne sa pomodliť k Panne Márii a Ježišovi, načerpať pokoj do srdca a povzbudenie do života a  aj stretnutie s pánom farárom Karolom Dobiášom z Turzovky, ktorý v minulosti, keď sme študovali , bol náš univerzitný kaplán v Nitre. Stretli sme sa s ním tu pri kaplnke a  zaspomínali na časy, keď nás duchovne viedol.

Toto miesto je pre nás miestom pokoja a sme radi, že sme ho mohli ukázať aj deťom.  Máme dvoch chlapcov a čakáme tretie dieťatko, prišli sme sa aj  poďakovať za všetko, čo sa nám dostáva od Boha. Myslím si, že ak rodina drží spolu a modlia sa majú väčšiu šancu obstáť v tomto dosť náročnom živote. Preto je dobre ísť načerpať silu a pokoj na takéto miesta.“

Katolícky kňaz Zbigniew Jacunski (Sosnowiec – Katowice)

M ROSA:  Ako ste sa dozvedeli o tomto mieste zjavenia Panny Márie?boli ste tu niekedy? Aký úmysel je vašej návštevy?

Kat. kňaz Zbigniew: „Na Turzovku som prišiel prvý krát, dozvedel som sa o tomto mieste od mojich priateľov, duchovných bratov, ktorí prišli do Katowic. Určitý čas pôsobili v Bratislave a hovorili mi o Turzovke, i o tom, že tu bol Ján Pavol II. A oni mi dali Turzovské oplátky na ktorých bolo napísané, že sa tu zjavila Matka Božia. Veľmi ma to oslovilo, mal som túto myšlienku ísť sem a ako Mariológ chcem poznať miesta, kde chodila Panna Mária a chcem v jej blízkosti precítiť tieto miesta. Môj dnešný úmysel je slúžiť spolu s miestnymi kňazmi svätú omšu. Keďže som tu prvý krát, nepoznám tajomstvo a históriu tohto miesta, ale cítim vo svojom srdci, že sem prídem aj viac krát.“

Profesorka Teresa Jamruzskiewicz (Katowice).

Porozprávate nám niečo o Vašej návšteve?

Prof. Teresa: „Celý svoj život kráčam s Pannou Máriou. Rodičia ma viedli vo viere v Boha a aj naše narodeniny mojej mamičky, moje a synove sú na sviatky Panny Márie. Je to taká radosť, že to môžeme spolu s Pannou Máriou oslavovať. Na toto miesto som prišla, aby som poznala miesto, kde sa na Slovensku zjavila Panna Mária, chcem toto miesto poznať osobne, byť tu na pobožnostiach a viac sa s týmto miestom zoznámiť.“

 

 

Mária a Vladimír Záhumenskí s deťmi (Turzovka)

M ROSA: Ako sa dá nájsť čas na praktizovanie viery pri 3 deťoch, a čo znamená pre Vás toto miesto?

Mária: „Dnešná doba nie je jednoznačná pre praktizovanie viery . Do rodinného života sme si priniesli vieru zo svojich rodín, rodičia nám odovzdali vieru a my sme v tom pokračovali. Veľa mám pomohlo, že sme ako deti mali možnosť praktizovať vieru a aj osobná skúsenosť s Bohom nás v tom uistila, že cesta s Bohom a Pannou Máriou je dobrá. Aj naše deti sú vyprosené u Pána, je to veľké požehnanie, že som ich šťastne vynosila a sú zdravé, i keď lekári mali určité obavy, my sme dôverovali Bohu a sme šťastní.“

Vladimír: „Na Živčák sme chodili ako deti pred 20 rokmi, vtedy tam ešte nebola ani kaplnka a odvtedy sme si toto miesto obľúbili . Nachádzame tu pokoj, harmóniu a povzbudenie vo viere.“

M ROSA:  Chápu deti cestu viery a aká je doba?

Vladimír: „Ja si myslím, že v dnešnej dobe úplná rodina otec, mama a deti to nemá ľahké. Dnešná spoločnosť je až moc tolerantná k nezdravým základom rodiny a voľnému spôsobu života v rodinách. My ako rodina sme radi, že deti môžu v nej vyrastať, snažíme sa ich vychovávať v láske k Bohu a k blížnemu, i keď aj oni sa často stretnú s nepochopením, že nie sú ako ostatné deti, že napríklad nehrešia a nie sú výstredné oblečené a pod. I keď času pri troch deťoch nie je veľa, ale na modlitbu si ho nájdeme. Modlitba nás zjednocuje a posilňuje. Dokážeme sa ľahšie vysporiadať aj s ťažšími situáciami, ktoré nám život prinesie.“

Mária: Aj keď cez deň je človek vyťažený ako  ja (pracujem ako zdravotná sestra )  vždy sa snažím nájsť si chvíľku pre Boha. Aby som deň prežila s Ježišom a s Pannou Máriou.“

Jana 30 r. (Zlín):

„O Turzovke som sa dozvedela od svojich známych a rozhodla som sa, že sa na toto miesto pôjdem pozrieť. Chcem poznať toto miesto a pobudnúť na ňom nejakú chvíľu. Môžem stručne zhodnotiť, že sa mi toto miesto páči a cítim sa tu dobre.  Je tu čas a priestor po svätej omši na rozjímanie a stíšenie sa, a to mi tiež vyhovuje. Môj úmysel putovania?  Očistiť si dušu a načerpať pokoj.  Zatiaľ som slobodná, a duchovný život má zaujíma.“

Mária Víziková

 

 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest