Zvirsneh2JPGAni husté sneženie v nedeľu, 3. februára, nezabránilo viac ako 500 pútnikom zúčastniť sa na Malej púti na Hore Zvir v Litmanovej. Program začal rovnako ako každý mesiac, uctením si ikony Presvätej Bohorodičky.

Pútnikov potom privítal a pomodlil sa s nimi modlitbu akatistu o. Marcel Pisio, duchovný správca Hory Zvir. Po následnej modlitbe rozjímavého sv. ruženca, staroľubovniansky protopresbyter o. Rastislav Janičko, farár farnosti Litmanová, začal svätú liturgiu. V kázni sa prihovoril k pútnikom a pripomínal im aká je dôležitá láska k blížnemu. Po modlitbe na úmysel sv. otca a Korunke k Božiemu milosrdenstvu sa pútnici rozchádzali domov a v srdciach im stále doznievali hleboké zážitky so stretnutia sa s Pánom a z krásneho modlitbového spoločenstva.                (www.horazvir.sk)

Pridávame Litmanvoské Zvesti, ktoré nám poslal Správca Chrámu a Kaplnky Nepoškvrneného Počatia na Horez Zvir  O. Vasil Kindja. 

Kompletné zvesti si pozrite dolu na linke “zvesti”

zvesti 11a_Stránka_01

zvesti 11a_Stránka_05

 

zvesti 11

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest