Farský úrad v Bytči, Cirkevné centrum voľného času v Bytči v spolupráci s Valašskou nadáciou zorganizovalo 28. mája 2011 už tretí ročník prehliadok spevokolov z Čiech a Moravy na pútnickom mieste ŽIVČÁK nad Turzovkou pod názvom ŽIVČÁKFEST. Tento festival sa konal počas Jarnej púte, usporiadanej biskupským úradom v Žiline a vdp. Ivanom Mahrikom. Biskupská sv. omša sa konala v nedeľu 29. mája 0 12.00. Pri tejto príležitosti posvätil žilinský biskup Mons. Tomáš  Galis kríž, korunu Panny Márie a zvon na nový kostol Panny Márie, Matky Cirkvi.

 

 

 

Program Živčákfestu si pripravilo asi 200 mladých ľudí z 12 speváckych zborov z okolitých farností zo Slovenska i Moravy.

Na toto stretnutie prisľúbil účasť o. Jaroslav Stříž, kňaz známy na tomto mieste z púti konaných v posledný pondelok v mesiaci, ktoré robil do júla minulého roku.
28. mája 2011, sobota: Je ráno a blíži sa k deviatej hodine asi 300 pútnikov čaká na Otca Jaroslava a začína sa jeho tradičná púť pri kríži jeho požehnaním a modlitbou bolestného ruženca, krížovou cestou až na vrchol Živčáková pri stánku s Pannou Máriou.

 

 

Otec Jaroslav požehnával pútnikov v tomto stánku.  Je tu aj obraz Panny Márie z Medžugoria, ktorej sa na pod okom objavila slza (na pravom oku Panny Márie – na obr.)

 

Z druhej strany svoji vedúci súborov vozili deti a aparatúru , aby sa mohla začať prehliadka mladých speváckych súborov, počasie nám moc neprialo, lebo už druhý deň pršalo, deťom to nevadilo, pódium prekryli plachtou a 12 zborov spievalo piesne na oslavu Boha a Panny Márie. Potom o 12 bola pre deti svätá omša, ktorú slúžilo 7 kňazov a mal aj spoluúčasť kňaz Otec Jaroslav Střiž, Kázeň mal kaplán Mgr. Marek Mucha z Bytče.

Po svätej omši sa pokračovalo v prehliadke. Posolstvo vizionára pána Lašúta sa aj dnes naplnilo, pokračovať v misii Panny Márie na tejto hore Živčák. O deti bolo dobre postarané, mládežníci spolu s dospelákmi navarili dobrého gulášu , čaju a párky.

V nedeľu dňa 29. júna, ako sme už spomenuli,  posvätil Mons. Tomáš Galis, ktorý celebroval hlavnú sv. omšu o 12. 00 hod. zvon, kríž a korunu Panny Márie. Tieto budú umiestnené na novom kostole, ktorý sa stavia na svahu Živčáku nad obcou Korňa.

Mária Víziková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest