V stredu 5. septembra sa sprievod s ikonou vydal od redemptoristiek z Kežmarku na horu Zvir v Litmanovej. Vozík s cenným nákladom vzbudzoval po ceste veľký rozruch a záujem, a organizátori púte konštatovali, že uctiť si ikonu Panny Márie si prichádza veľa ľudí, napriek tomu, že je už pracovný týždeň. Miestny duchovný Vasiľ Kindja, gréckokatolícky kňaz, privítal sprievod výstižnými slovami: „Vítame vás a našu Kráľovnú.
Povedal, že sa chceme ticho modliť za záchranu života od počatia po prirodzenú smrť, spomenul dlhé putovanie ikony cez Rusko až k nám a potom ďalej.
Podotkol, že Božia Matka nás má rada všetkých a prežíva bolesť nad každým zabitím. „Daj nám do srdca túžbu viac sa angažovať za život. Buďme tu s Mamou každý sám,“ povzbudil otec Kindja veriacich a dodal: „Je na nás, či budeme pomáhať – modlitbou a pôstom, ale aj konkrétnou prácou, slovom. Ďakujeme ti, Mama, že si tu. Vypros nám pri ruženci, aby nám nikdy nebol ľahostajný žiadny život od počatia po prirodzenú smrť.“
Svätú liturgiu na hore Zvir slávili traja kňazi. Otec Kindja v homílii konštatoval, že je dobré, že tu máme aj ikonu: „Ježiš začína posielať svojich učeníkov. Prečo? Aby ohlasovali dobrú zvesť, spásu, a potom aby uzdravovali, pomazali olejom, vyháňali zlých duchov.“ Podotkol, že ohlasovanie nikdy nie je iba slovom. Je zároveň stretnutím sa so svetom zla. „Vo svete je viera čosi nezmyselné. Mašinéria potratových kliník je ohrozením ľudskej klímy,“ pokračoval a dodal, že možno vystúpiť s týmito mocnosťami upevnení v Bohu, aby sa uzdravoval tento diablov dych, pretože kresťanstvo je terapeutické náboženstvo, náboženstvo uzdravovania. A Panna Mária, zobrazená na ikone z Čenstochovej, je v tomto boji na našej strane.
Fotografie:
************************************************************************************

POZOR! KTO SA CHCE ZAPOJIŤ DO INICIATÍVY

NIEČO TU NEPASUJE  

A BOJKOT TESCA 

BRITSKÝCH FIRIEM 

– tu sú linky na facebook!

http://www.facebook.com/events/400361946692413/

http://www.facebook.com/events/473063402726636/

 

************************************************************************************

Píšete nám: Protesty – áno alebo nie?

 Drahý pán Selecký. Môj názor je taký…Pokiaľ ľudia budú v područí ľudských zákonov a budú bezhlavo rešpektovať aj tie úplne nezmyselné a odmietať božie zákony v ktorých je múdrosť a isto aj viac práv,ako v dnešných ľudských,tak sa nič nezmení…Pokiaľ ľudia budú protestovať ako im vládna moc dovolí a bude určovať pravidlá ako sa má protestovať,tak sa ničnezmení…Ak sa demonštrácie vymknú spod kontroly,..na to elity práve čakajú,zmení sa to len k horšiemu.
Protest (len) v Bratislave,nič nezmení…Pekný príklad vidíme práve teraz pri
protestoch učiteľov.Urobí sa pár diskusii,najlepšie pred celým národom,s niečim treba s protestujúcimi aj súhlasiť (veď sme vláda pre ľudí) ,niečo sa neisto sľuby s dátumom na neurčito a pomaličky to odznie do zabudnutia. Nieje vôľa niečo meniť a vôbec ľuďom niečo dať,to je už dopredu naplánované.Tu pomôže len priamy Boží zásah,alebo zásah Panny Márie.                     (mosin)
Ďakujem a chápem vás, ale to isté by sme mohli aplikovať aj napríklad na Velehradskú demonštráciu 1984 a Sviečkovú manifestáciu 1988 na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave.  Aj vtedy sa akosi ľudsky nemohlo nič zmeniť. Ale každé prihlásenie sa k láske k blížnemu, k Bohu a jeho prikázaniam má svoju odozvu, nie je to nič zbytočné.  Samozrejme prvoradá je modlitba. Ale ako môžete napríklad vedieť, že tá demonštrácia a ochota ľudí sa zasadiť za blížneho nie je výsledkom aj modlitieb?  Ja preto aj tieto iniciatívy vítam a treba ich podporiť.  V našich stanovách máme okrem iného ochranu cyrilometodského dedičstva a rodiny, spôsob nie je vymedzený, sú tam zahrnuté všetky legálne a zákonné formy.   Boží zásah a zásah Panny Márie tiež príde prostredníctvom ľudí, veď aj vo svojom poslednom posolstve v Medžugorí hovorí “Potrebujem vás!”                                            s úctou Anton Selecký
odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest