Magnificat Slovakia o.z.
Belinského 24
851 01 Bratislava

Magnificat MROSA
P.O.Box 147
814 99 Bratislava 1
Slovakia

Telefonický kontakt:
Telefón / fax: +421/2/52 621 033
Mobil pre objednávky: 0904 125 589

E-mail: magnificatslovakia@gmail.com, selecky@mail.telekom.sk

Adresa pre platby  odberateľov v Českej republike:
Magnificat M ROSA, P.O. Box 105, 690 02 Břeclav, ČR

Číslo účtu:

Volksbank Slovensko Bratislava, MAGNIFICAT – M ROSA , 4030019018/3100

Reg. číslo MK 861/93

ISSN 1335-986X