V sobotu 22. októbra 2011 privítame na Hore Zvir bratov a sestry z Koinonie Ján Krstiteľ z Prešova.

Srdečne pozývame všetkých k modlitbe za duševné a telesné uzdravenie. Modlitbový program začne o 12.45 modlitbou sv. ruženca, bude pokračovať katechézou a modlitbami. O 14.00 začneme sláviť sv. liturgiu s modlitbami za uzdravenie. V tomto modliacom sa spoločenstve chceme znova prežiť znaky viery a Božej prítomnosti a dovoliť Bohu aby sa dotýkal každého z nás a uzdravoval svojou láskou a svojou milosťou všetko, čo je v našich životoch zranené.

Púť mužov a otcov

“Otcovia, vám píšem: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Mládenci, vám píšem: Premohli ste Zlého. Napísal som vám, deti: Poznali ste Otca. Napísal som vám, otcovia: Poznali ste toho, ktorý je od počiatku. Napísal som vám, mládenci: Ste silní, Božie slovo ostáva vo vás a premohli ste Zlého.” (1Jn 2, 13 – 14)

Slovami prvého Jánovho listu pozývame všetkých mužov a otcov na púť na Horu Zvir v nedeľu, 23. októbra 2011. V tento deň sa chceme spoločne modliť, ďakovať Bohu za dar otcovstva a vyprosovať silu a odvahu vždy úprimne a zodpovedne pristupovať k službe výchovy a odovzdávania viery. Program tejto púte začne modlitbou sv.ruženca o13.30 a bude pokračovať slávením sv. liturgie o 14.00.

www.horazvir.sk

Rozhovor s jednou z litmanovských vizionárok – Katkou Češelkovou – Vislockou


 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest