Prinášame: Posolstvá Panny Márie,  Proroctvo Matrony Moskovskej:  Rozhodujúci je rok 2017

Posolstvo Kráľovnej pomoci :  Odprosujte Boha za hriechy

„Moje deti!  Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa zjednotili so mnou v modlitbe prosiac Ducha Svätého, aby zostúpil na srdcia, ktoré sú otrávené jedom nenávisti, ktorý satan zákerne ponúka, aby ničil celý svet. Odprosujte dobrotivého Boha za svoje hriechy i hriechy celého sveta a vo svetle lásky Ducha Svätého vyznávajte, že Ježiš je váš jediný Pán a iba Jeho chcete verne nasledovať.

Svedčte tomuto zranenému svetu o Ježišovej láske, ktorá má moc ho uzdraviť. Vzoprite sa zlu a prijmite do sŕdc Ducha lásky a zmierenia. Duch Svätý vás naplní svojim svetlom a Boží pokoj na vás spočinie.                                                                                                Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.“

Prostredníctvom Martina Gavendu, Dechtice, 15. Júla 201615.07.2016

Posolstvo Kráľovnej pokoja:  Vráťte sa k Eucharistii

“Drahé deti, moja skutočná, živá prítomnosť medzi vami by vás mala urobiť šťastnými, pretože je to veľká láska môjho Syna. On ma posiela k vám, aby som vám materinskou láskou dodala istotu. Aby ste pochopili, že bolesť aj radosť, utrpenie i láska umožňujú vašej duši žiť intenzívne. Aby som vás znovu pozvala uctievať Ježišovo srdce, srdce viery, Eucharistiu. Môj Syn sa už od vekov deň čo deň živý vracia medzi vás, vracia sa k vám, ale ani vás nikdy neopustil. Keď sa jedno z vás mojich deti vráti k nemu, moje materinské srdce sa zachveje radosťou. Preto, deti moje, vráťte sa k Eucharistii, k môjmu Synovi.

Cesta k môjmu Synovi je ťažká, plná zriekania, ale na konci je vždy svetlo. Rozumiem vašim bolestiam i utrpeniam a materinskou láskou vám utieram slzy. Dôverujte môjmu Synovi, pretože on pre vás urobí i to, o čo by ste nevedeli ani len prosiť. Vy, deti moje, vy by ste sa mali starať iba o svoju dušu, pretože ona je to jediné, čo vám na tejto zemi patrí. Ju prinesiete špinavú alebo čistú pred nebeského Otca. Zapamätajte si, viera v lásku môjho Syna bude vždy odmenená. Prosím vás, aby ste sa zvlášť modlili za tých, ktorých môj Syn pozval, aby žili podľa neho a milovali svoje stádo. Ďakujem vám.”

Prostredníctovm Mirjany Dragičevičovej – Soldovej, Medžugorie, 2. Júla 2016

Diabol nie je hviezda, ale reálne zlo

Ivan Barus je kaplánom na najväčšom slovenskom sídlisku, v bratislavskej Petržalke. Počas služby v nemocnici sa venuje chorým na tele, v spovednici a počas modlitieb za oslobodenie zas tým, ktorí trpia na duši.

Počet ľudí, ktorí sa zapletú do duchovných problémov cez ezoteriku a okultizmus podľa neho v tejto dobe prudko rastie. V rozhovore pre Postoj hovorí aj o tom, ako s týmito problémami bojovať a ako sa im vyhnúť. 

Presne rok ste kaplánom na najväčšom bratislavskom sídlisku – vo farnosti Sedembolestnej Panny Márie v Petržalke. Vaším predchádzajúcim pôsobiskom bola bratislavská Dúbravka. Akí sú z vášho pohľadu veriaci na najväčších slovenských sídliskách?

Je to veľmi rôznorodé. Žije tu veľa pôvodných obyvateľov, ale je tu aj veľká fluktuácia ľudí. Vnímam tu veľa mladých ľudí, ktorí bývajú v podnájmoch. Hoci tu veľa ľudí býva len pár rokov, dôležité je urobiť maximum, čo môžeme.

Čo považujete za maximum?

Kvalitnú svätú spoveď a dobrú prípravu na kázne, kvalitné kázne. Pomôcť ľuďom skutočne nájsť Boha. Práve v spovednici sa konajú najväčšie zázraky. Tam sa človek približuje k Bohu, zbavuje sa rôznych duchovných balvanov, zviazaností, závislostí, tam sa mení život. Pre mňa je veľmi dôležité, aby sme my kňazi dobre spovedali a nevybavili to „narýchlo“.

Ako sa snažíte dosiahnuť kvalitné spovede?

Veľmi prosím Ducha Svätého o milosť múdrosti a rozlišovania. Snažím sa ľuďom hovoriť, aby sa pred spoveďou modlili, aby im Duch Svätý cez kňaza povedal to, čo potrebujú. Najväčšou milosťou je mať niekoho, kto vám povie skutočnú pravdu v Božom svetle a pritom vás aj podrží a povzbudí veci zmeniť. Veľmi dôležité je tiež byť informovaný a dopĺňať si informácie z hľadiska problémov, ktoré sa vyskytujú, aby som mal prehľad. O súčasných problémoch ľudí, ale tiež z hľadiska pôsobenia duchovného života, hlavne nadprirodzeného života, života duše.

https://svetkrestanstva.postoj.sk/15571/diabol-nie-je-hviezda-ale-realne-zlo

Proroctvo sv. Matrony Moskovskej: Rozhodujúci je rok 2017

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest