Aktualizované: Gloria Polo na Slovensku, Zjavenie Kráľovnej pomoci 3. júla 2016,  Film desaťročia – Mary´s land,  Vatikánsky správca Medžugoeria?  CK Avema ponúka, Mons Ján Babjak k sv. Cyrilovi a Metodovi, KINO: Zázraky sa dejú

************************************************

Posolstvo našej milej Božej Matky                       

 17. máj 2016  – prostredníctvom  Márie Myrthy, Švajčiarsko

Moje milované deti:

V minulých dňoch ste si pripomínali, ako som sa zjavila vo Fatime a odovzdala trom nevinným deťom posolstvá, ktoré sa mali počúvať a plniť. Ale doteraz sa nekonalo nijaké obrátenie!

Myslite na to, čo sa stalo: Zúrili dve strašné svetové vojny!

Mnohí ľudia museli nepripravení, zaťažení hriechmi predstúpiť pred sudcovský stolec Boha! A čo sa potom stalo, to viete!

Áno, moje milované deti:

Teraz je potrebné ešte jedno posolstvo. Nuž Petrov nástupca ohlásil „Rok milosrdenstva“. No Božie milosrdenstvo je možné iba, ak sa predtým koná oľutovanie hriechov, obrátenie a pokánie! Ale, to sa dodnes nestalo!

Tak často som stále znova vyzývala k ľútosti, obráteniu a pokániu!

A čo sa deje? Opak!

Preto, moje milované deti:

Vy viete, čo sa stalo a čo sa stane. Vtedy som aj ja vydala znamenie. A deti zostali pevné. Áno, oni hlásali všetko, čím som ich poverila.

No, to, čo ešte má prísť, je ešte tajomstvom. Ale vy viete: Podľa vášho merania času vchádzame teraz do 100. roku, odkedy som prišla. Preto: Využite ešte čas na obrátenie, oľutovanie a pokánie!

A preto vyzývam aj celkom zvlášť mojich verných kňazských synov:

Zhromaždite svoje stáda! Oľutujte a robte s nimi pokánie! Obráťte sa, dokiaľ nebude príliš neskoro.

Pretože čas súri. Pán je strašne urážaný! A to vyzýva jeho spravodlivosť!

Modlite sa, modlite sa, moje milované deti a počúvajte svoju Matku! 

Áno, vy, moji verní kňazskí synovia:

Dvíhajte svoje hlasy. Nebojte sa tých, ktorý rozhodujú strašné veci, ani vlád a všetkých, ktorí urážajú Boha a už neveria. Ako sa tak majú ešte vynášať zákony, ktoré sú Bohu milé? Nie, to nie je možné, pretože uzavreli zmluvu so satanom!

Moje milované deti:

Vy viete: Povedala som, že hadovi rozšliapem hlavu.
No, to môžem urobiť, až keď prišla ľútosť, keď sa vykonalo sa obrátenie a pokánie!

Viete, ako to vo svete vyzerá: Hrozne zúria vojny a smrť. A môže to byť ešte hroznejšie, ak sa nebude počúvať môj hlas, alebo sa nebude chcieť počúvať!  

Áno, moje milované deti: Podajte mi ruky, aby som vás mohla pevne držať a viesť cez túto temnotu ku ‚Svetlu‘. Modlite sa, modlite sa. Proste biskupov a kňazov, aby konečne opustili svoje domy a vzchopili sa a išli ku svojím stádam, aby ich viedli a učili večnú pravdu tak, ako ju Boh dal: Ani o písmeno viac, ani o písmeno menej. Áno, tak, ako to Boh kázal a ako to on chce.

Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Využite čas a proste verných kňazov, aby vás udeľovaním sviatostí uzdravovali. Pretože oni dostali na to od Pána moc a silu. Proste zvlášť o sviatosti pokánia a Eucharistie, aby ste v tejto hroznej dobe boli posilňovaní a živení. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa! Áno, modlite sa!

Myrtha: „Ó Matka: Prosím, nikdy nás neopusť. Ty si predsa sľúbila, že zostaneš pri nás. Áno, my sme veľkí hriešnici! Ó, Matka: prosím, zostaň s nami a pomáhaj nám.

Gloria Polo príde na Slovensko

Gloria Polo hovorí o tom, ako v to osudné popoludnie po zasiahnutí bleskom zomrela (udržiavaná len na prístrojoch), stretla sa s Bohom, bola podrobená osobnému súdu a vrátila sa na zem. Jej návrat do života je o to viac šokujúci, že prežila absolútne uzdravenie a obnovenie svojho tela. Po nehode bola totiž celá spálená: a to zvnútra aj zvonku. Jej svaly, vnútorné orgány ako pečeň, ľadviny, pľúca, i jeden z vaječníkov boli zuhoľnatené. Preto už len ona sama je chodiacim zázrakom, pred ktorým stojí v nemom úžase každá logika.

0zp4dadpv2tomjg4kfjbmm0s9svt2b8fdhaua48qmb

Ježiš Kristus Gloriu na zem odprevadil slovami: „Pôjdeš späť na zem. Ale nebudeš to, čo si prežila, rozprávať len tisíckrát, ale tisíc tisíckrát. A pritom budú existovať ľudia, ktorí sa nezmenia, aj keď budú počuť tvoj príbeh. A takéto osoby budú potom súdené podľa ešte prísnejších meradiel.“ 

Udalosti opísané v knihe Stála som pri bráne neba a peklasa odohrali 5. mája 1995 v kolumbijskej Bogote. Posolstvo tejto knihy už takmer 20 rokov brázdi celý svet. V čom je táto nenápadná kniha výnimočná? V prvom rade v tom, že je v nej opísaná skutočná udalosť života jednej ženy. Života, ktorý prešiel radikálnou zmenou. Paradoxne v chvíli poslednej.

http://www.zachej.sk/produkt/2243/stala-som-pri-brane-neba-a-pekla/

Zjavenie Kráľovnej pomoci, 3. júla 2016

Keď Matka Božia prišla medzi nás s veľkou láskou nás pozdravila a ponorila nás do svojej Materinskej lásky. Ja som sa s ňou modlil ako vždy Otče náš a Sláva Otcu za dar živej viery, potom som Matke Božej zveroval všetkých nás, všetko čo sme priniesli vo svojich srdciach a zvlášť som Panne Márii zveroval všetkých chorých,zranených, celú rodinu Kráľovnej pomoci, všetkých tých, ktorí sa s nami duchovne spájajú, modlia a potom som sa s Pannou Máriou modlil modlitbu za uzdravenie a čo som hlboko prežil je, že aké nádherné je naozaj byť pri Márii, aké dôležité je načúvať jej Materinskému Srdcu a prosiť o to, aby jej Srdce nám pomohlo, aby aj naše srdce bolo také čisté, pokorné a láskavé ako jej Srdce, aby bolo tak ľúbiace Ježiša ako ona ľúbi Ježiša. Aby sme v tejto láske Ježiša Márie milovali Boha, našich bratov a sestry. Nakoniec nás Matka Božia požehnala.                                   (Vizionár Martin Gavenda)

Rozhovor č.1Lukáš a Michaela Psíkovi, (Uherské Hradište)

Michaela: O  Dechticiach sme sa dozvedeli od známej pred tromi rokmi a odvtedy, ako sa nám dá, tak sem aj s chlapcami chodíme. Snažíme sa to pri troch deťoch a povinnostiach zladiť, aby nám zostal čas na takéto stretnutie. Vždy, keď sa vrátime z takéhoto stretnutia s Pannou Máriou a Pánom Bohom, tak sme naplnení pokojom a ľahšie prekonávame nástrahy a ťažkosti života.

Lukáš – Lásku k Bohu a k Panne Márii máme od našich zbožných rodičov z oboch strán a keďže chceme ju odovzdať našim deťom, tak im ukazujeme cestu k modlitbe, k svätej omši a učíme ich úctu k Panne Márii. Keď vidia príklad, tak sa radi pripájajú, plníme si aj prvé piatky, vždy ideme na svätú spoveď a prvú nedeľu na púť k Panne Márii a nás to veľmi na takýchto miestach posilňuje vo viere. Pozývam aj vás, ktorí ešte nepoznáte tieto miesta príďte, určite tu načerpáte posilu do týchto ťažkých časov, upevníte si vzťah v rodine a ľahšie unesiete svoje kríže.

Rozhovor 2 (5)Ján Bazelides , (Púchov)

Pred Dechticami so chodil na Turzovku tam som bola asi 50 krát, tam som sa dostal k takému bližšiemu spoločenstvu s Bohom a Pannou Máriou videl so, že na Turzovku prichádzajú ľudia z rôznych kútov Slovenska a prinášali aj informácie o iných zjaveniach Panny Márie a tam som sa dočítal, že aj tu v Dechticiach sa zjavuje Panna Mária a jej posolstva ma začali oslovovať, či už tu z Dechtíc, alebo z Turzovky. Vytvoril som si s Pannou Máriou hlboký vzťah, dostávam veľké duchovné povzbudenie, viem si správne vybrať veci, ktoré rezonujú v spoločnosti a aj v cirkvi.

Čo sa týka islamizácie je to ťažká otázka, ale ja sa modlím túto modlitbu, ktorú vám poviem : „Večný Otče a Otče našich Otcov, prosíme ťa, Bože ochraňuj náš národ slovenský pred tými, čo číhajú po našej slobode a viere, ktorú sme dostali od teba. Prosíme ťa, zachovaj náš národ slovenský a ochraňuj nás pred tými, čo nenávidia kríž a našu vieru.

Pane Bože náš, odožeň zlé mraky, ktoré sa valia okolo nás a ohrozujú náš národ cudzou vierou a nenávisťou, ktorá v ich srdciach horí proti krížu i proti nám. Ďakujem Ti Bože za tvoju lásku i ochranu, ktorú drží tvoja svätá ruka nad nami. Ďakujem Ti, Otče večný, za dar Matky Sedembolestnej, ktorá nás skryje pod plášť materinský, aby sme tam boli v bezpečí pred vojnou, pred hladom a nepriateľmi našej viery. Amen!“

Rozhovor č.3Pavol Kerek, (Dvorany nad Nitrou)

Na tieto Mariánske miesta chodíme všetci traja bratia s rodinami, ja však chodím už sám, lebo mi manželka zomrela, ale veľmi rád sem chodím, lebo sa tu duchovne obohatím, povzbudím sa vo viere, vyprosujem milosti pre svojich blízkych.

Je to veľké tajomstvo Boha, keď nás na takýchto miestach obdarúva pokojom a láskou je to veľkým povzbudením aj pre tých, ktorí ešte nespoznali túto Božiu lásku a Božie požehnanie a preto ich sem pozývam, aby prežili tieto chvíle v blízkosti Panny Márie spolu s ostatnými pútnikmi. Mária Víziková

Mons. Ján Babjak ku sviatku sv. Cyrila a Metoda

Kresťanský film desaťročia: Mary’s Land

Viedeň, 5.7.2016 (kath.net/rn) 019 338 – Tento film by sa mohol stať kresťanským filmom desaťročia: Mary’s Land –Máriina krajina. Po úspechu v Španielsku má tento filmový bestseller ovládnuť aj nemeckú oblasť.

Film Španiela Juana Manuela Cotela (natočil aj film Posledný vrchol) je sčasti hraným filmom, sčasti dokumentáciou o Božom pôsobení skrze Máriu vo svete 21. storočia. Mary’s Land slávil v decembri 2013 premiéru v Madride, v r. 2014 a 2015 ho hrali v 24  krajinách napr. v USA, Mexiku, Argentíne, Taliansku, Maďarsku, Brazílii a Litve a vždy s veľkým úspechom. V kinách sa udržal aj šesť mesiacov, hoci priemerné premietanie filmu trvá asi dva týždne.

Stavba filmu Mary’s Land je riešená ako thriller s agentmi: Diablov advokát tiahne svetom a vypytuje sa na zážitky ľudí, ktorí prežili obrátenie, pri ktorom zohrala zvláštnu úlohu Panna Mária. Otázka, ktorá sa vyšetruje, znie: je to všetko švindeľ, alebo to zodpovedá pravde? Aký je ten Boh, ktorého nazývajú „Otcom“, kto je Ježiš a akú úlohu hrá jeho Matka? A keď je to všetko pravda, aké to má dôsledky na môj život? Dôležitú úlohu vo filme zohrávajú významné miesta zjavení Panny Márie – Guadalupe, Fatima, Lurdy a Medžugorie.

Juan Manuel Cotelo je takmer 30 rokov hercom, režisérom, producentom a scenáristom. Pred ôsmymi rokmi založil produkčnú firmu Infinito Mas Uno, aby rozprával už len príbehy o Bohu a aby dosiahol ľudí dnešnej doby. A to sa mu darí. Reakcie divákov ukazujú, že jeho filmy sa ľudí hlboko dotýkajú, ako napr. aj film Posledný vrcholok. Svedectvá ľudí, ktorí film videli, hovoria za sami seba: Ľudia sa po mnohých rokoch znova zmieria, unavení životom majú opäť radosť z bytia, ženy sa rozhodnú proti plánovanému potratu, ľudia sa vyspovedajú a nájdu vnútorný pokoj, bývalí kňazi sa znova vrátia ku svojej službe, mnohí sa vrátia do kostola a ku sviatostiam, mnohí (znova) objavia vieru. Tento film je skutočným evanjelizačným projektom!

Bruchalski_big_604_367_55Uvedieme dve silné svedectvá v súvislosti s potratom. Kolumbijčanka Amada Rosa Pérezová, ktorá mala viac potratov a znova našla cestu k Bohu, opisuje účinky potratu na zdravie a psychiku ženy, čo aj sama prežila. Druhé svedectvo je od Američana, Dr. Johna Bruchalského,(na obr.) bývalého potratového lekára, ktorý má dnes kliniku, čo pomáha ženám, ktoré sa  pre tehotenstvo dostali do ťažkej situácie. Obe svedectvá sú vrúcnou obhajobou ochrany života!

A takto sa šíri Mary’s Land: Na webovej stránke možno uviesť, že chceme vidieť film, treba uviesť mesto, krajinu a dokonca kino: www.maryslandfilm.com Chceš ten film vidieť? – Daj nám vedieť! Tam, kde bude veľa žiadostí, oslovia priamo prevádzkovateľa kina.

My, „Združenie pre napomáhanie medzinárodného kresťanského filmu“ sa usilujeme dostať Mary’s Land do kín celej nemeckej oblasti. 4. septembra bude v kinotéke v Lustenau, v rakúskom Vorarlbergu, predpremiéra v prítomnosti Dr. Bruchalského predtým, než budeme koncom septembra vo Viedni s režisérom Juanom Manuelom Cotelom sláviť premiéru filmu. –zg-

****************************************
Údajne sa plánuje pápežský správca Medžugoria

Vatikán/Záhreb, 4.7.2016 (kath.net/KNA) 019 334 – Mariánske pútnické miesto Medžugorie má podľa médií byť postavené pod pápežskú správu. František vraj «v budúcich mesiacoch» vymenuje pre oficiálne neuznané pútnické miesto administrátora, ako napísali chorvátske noviny «Večernji list» (online) cez víkend.

Vatikánska tlačová kancelária na otázku v pondelok odpovedala, že k menovaniu sa budú môcť vyjadriť až potom, keď ho oznámi vatikánsky Štátny sekretariát.

Dominik2.Podľa chorvátskej správy by mohlo Medžugorie dostať štatus oficiálneho katolíckeho pútnického miesta a pastoráciu by ako doteraz mali na starosti františkáni. To by mohlo pre všetkých zúčastnených na 35-ročnom konflikte okolo pútnického miesta byť pozitívnym krokom. Františkáni by síce stratili časť svojej autonómie, no vyhli by sa tak aj konfliktom s miestnym vedením cirkvi, ako napísali noviny. 

Aj biskup Diecézy Mostar-Duvno, Ratko Perič, na ktorej území Medžugorie leží, by mohol byť s takýmto rozhodnutím spokojný, pretože zodpovednosť za prevádzku pútnického miesta by spočívala priamo na vatikánskom správcovi. Mons. Perič je voči mariánskym zjavenia v Medžugorí kritický.

Zjavenia Panny Márie v Medžugorí šiestim deťom pri pasení oviec sa začali 24. júna 1981 a trvajú u dospelých vizionárov doteraz. Ročne putujú do Medžugoria státisíce ľudí, medzi nimi mnohí chorí. O pastoráciu prebiehali spory o kompetencie medzi súčasnými a bývalými františkánmi, charizmatickými skupinami a miestnym biskupom. –zg-  

Kardinál: Politická korektnosť je herézou dneška

Cirkev musí rozhodnutia ľudí „rešpektovať“ a štát má homosexuálne partnerstvá uznať a dať im rovnaké práva ako manželom, ako vyhlásil mníchovský kardinál Marx.

Durban, 1.7.2016 (kath.net/LSN/jg) 019 326 – Jadrnou poznámkou odmietol kardinál Wilfrid Fox Napier, arcibiskup z juhoafrického Durbanu požiadavku kardinála Reinharda Marxa, aby sa Cirkev „u homosexuálov ospravedlnila“.

Kardinál Marx na konferencii v Dubline tvrdil, že Katolícka cirkev sa „až do veľmi nedávnej doby“ správala voči homosexuálom „veľmi negatívne“.  To vraj bolo „škandalózne a strašné“. Cirkev by sa preto mala  u homosexuálov ospravedlniť, ako žiadal mníchovský arcibiskup.

Partnerstvo rovnakých pohlaví vraj nemôže byť „nehodnotné“, ak trvá viaceré roky a obaja partneri sú si verní. Cirkev musí rozhodnutia ľudí „rešpektovať“ a je vecou štátu, homosexuálne partnerstvá uznať a dať im rovnaké práva ako manželom, ako vyhlásil kardinál Marx.

Z Nigérie pochádzajúca ochrankyňa života Obianuju Ekeocha rozoslala správu novín Irish Times o poznámkach kardinála Marxa v Dubline cez Twitter. Kardinál Napier na to cez Twitter odpovedal:

„Nech nám Boh pomáha! Ako ďalšie sa budeme mať ospravedlniť za to, že manželskú neveru označujeme ako hriech! Politická korektnosť je hlavnou herézou dneška!“ -zg-

Odpovedá V.V. Pjakin  (20. júna 2016)

Odpovedá V.V. Pjakin (27. júna 2016) Brexit

Aliancia za rodinu dostala pokutu  

za prorodinné názory!

Milí priatelia, Aliancia za rodinu dostala od Ministerstva vnútra SR pokutu 3000 eur  vraj za vykonávanie volebnej kampane kandidátov  pred parlamentnými voľbami. AZR sa mala tohto priestupku dopustiť webstránkou Hlas za rodinu. Cieľom stránky však bola propagácia hodnôt rodiny a manželstva a informovanie verejnosti o názoroch kandidátov za poslancov na opatrenia v prospech rodiny a manželstva obsiahnuté v Deklarácii za rodinu. Už to, že sme pripustili každého a zapojilo sa 11 strán svedčí, že nešlo o volebnú kampaň. Odvolali sme sa, ale na čele odvolacieho orgánu stojí človek, ktorý vystupoval proti nám pri referende.  Tak uvidíme.

aliancia-za-rodinu

Nevzdáme sa Hlasu za rodinu a budeme ho rozvíjať. Hlas za rodinu bude hodnotiť a informovať o hlasovaniach pri opatreniach obsiahnutých v Deklarácii za rodinu. Na tento projekt musíme získať zdroje. Predstavu o slovách  politikov máme a budeme poznať aj jasné systematické fakty o ich skutkoch. Rodiny už potrebujú vidieť výsledky.

Vraj nám chýbala registrácia, keď sme robili volebnú kampaň.

Prečo Ministerstvu vnútra SR nechýba registrácia Facebooku, ktorý evidentne uverejňoval volebné materiály? Prečo Ministerstvu vnútra nechýba registrácia toho, kto evidentne ovplyvňoval voličov priamym zverejňovaním, toho koho budú voliť, ale chýba im pri Aliancii za rodinu? Žiaden z projektov ako je Štrngám za zmenu, Via iuris, nemal registráciu. Brali sme peniaze? Nebrali! Berú sa obvykle peniaze za podpis Deklarácie za rodinu? Neberú! Odporúčam každému, kto by chcel zverejňovať prorodinné názory, aby si okrem občianskeho preukazu vybavil registráciu na Ministerstve vnútra, lebo v čase volieb zrejme končia jeho občianske práva.

Dúfam, že ministerstvo vnútra nebude brať ako volebnú kampaň, ak  pred ďalšími voľbami verejne vyzvem celé Slovensko, aby sa registrovalo.  Myslím pre účely volieb, samozrejme.

S pozdravom

Anton Chromík

predseda 

Aliancia za rodinu

PS: Berieme to s nadhľadom a dôverou, hoci to  nie je to ľahké, ide útok voči Aliancii za rodinu, ktorý nás má zruinovať.

logoCK  AVEMA ponúka:

Cyprus 
ostrov apoštola Barnabáša

a ďaľšie pútnické zájazdy

 

Cyprus1
CYPRUS – Cez misijnú cestu apoštola Pavla
po hrob  apoštola Barnabáša,  
s oddychom pri mori

lietadlo    12.10.-19.10.2016    499 €   z pôvodných 599 €                                                                                              

Vstupné poplatky do pamiatok a objektov v hodnote 99 € ako darček

Na Vaše otázky Vám radi a ochotne odpovieme

0903 356 533,   0907 147 718,    info@avema.sk   Zavolajte ešte dnes!

http://www.avema.sk/cyprus-ostrov-apostola-barnabasa/

Magnificat Slovakia vám odporúča:

http://www.avema.sk/

KINO: Zázraky sa dejú

Chvíľa pre pesničku: Bellamy Brothers

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest