Prosíme všetkých ochotných ľudí

o modlitby na úmysly Sedembolestnej Panny Márie

so Slovenskom!

Zvlášť prosíme o tieto modlitby v tieto dni,

ku sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie,

ktorý slávime 8. decembra 2011.

Ďakujeme!

 

Anton Selecký

za Magnificat Slovakia

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest