Je 15 august 2011, krásne slnečné ráno, pútnici sa začínajú zhromažďovať pri kríži v Turzovke, spevom a modlitbami svätého ruženca čakajú príchod Otca Jaroslava, ktorý zahájil svoju púť  Lašútovým chodníkom na horu Živčák . Dnes je prvé výročie od smrti Matúša Lašúta, tak aj takto si ho chcú pútnici uctiť. Otec Jaroslav prichádza, na tvárach jeho tradičných pútnikov je veľká radosť, že ich opäť na toto sväté pútnické miesto  Panny Márie povedie práve on.

Prišlo s ním okolo 500 českých pútnikov, ktorí sa pripojili k ostatným. Cestou na horu sa modlili bolestný ruženec a krížovú cestu, ktorú viedol Otec Jaroslav. Na vrchu Živčáková pri kaplnke Panny Márie, otec Jaroslav požehnával pútnikov.

 

 

Pre pútnikov boli pripravené dve sväté omše. Jednu svätú omšu celebroval pán dekanIvan Mahrik (na obr.) s úmyslom za zomrelého vizionára Matúša Lašúta  (prvé  výročie jeho smrti) a druhú Otec Jaroslav za všetkých prítomných pútnikov a ich rodinných príslušníkov. Potom k Panne Márii boli krátke litánie a požehnanie. Večeradlo nebolo povolené, hoci bol na to  priestor a Panna Mária mala taký veľký sviatok, a pútnici na to čakali.

Vyberáme z homílie dekana Ivana Mahrika:

Dnes je veľký sviatok Panny Márie, pripomíname si jej Nanebovzatie a tiež jej tento deň chceme dať úctu. Panna Mária je pre nás veľkým príkladom pokory a lásky. Všetci si z nej môžeme brať príklad. Tento príklad by sme mali prinášať našim deťom, ktoré sú vzdialené od Božej lásky, ktoré dali prednosť diskotékam, alkoholu a iným voľným zábavám. Ako rodičia by nám malo záležať, aby naše deti pochopili lásku k Bohu a úctu k Panne Márii. Pomôžme im , veďme ich k tomu a obetujme im čas a lásku.

V druhej svätej omši nám český kňaz objasnil situáciu okolo nafoteného obrázku zo dňa 28. mája 2011 .

Na obrázku sa objavila slza pod okom Panny Márie a pútnička pani Chovancová to odfotila a dala vyrobiť fotky, pokladá tento jav za niečo výnimočné, ako aj viacero pútnikov, ktorí to videli. Kňaz nám vysvetlil, že aktivity okolo tohto obrázku nie sú jednoduché i keď uvedený jav bol skutočný, nemusí to však nič znamenať. Musela by byť zvolená cirkevná komisia, ktorá by musela skúmať všetky okolnosti uvedeného javu a to aj viac rokov  a potom vyjadriť svoje stanovisko. Preto poprosil pútnikov, aby boli v tejto záležitosti opatrní a podriaďovali sa stanoviskám cirkvi .

                                                                 Viera a pokoj v srdci

Kaňák Miroslav s dvomi deťmi (Korňa)

M ROSA:  Dá sa nájsť čas a ísť s dvomi deťmi na púť k Panne Márii?

Miroslav: „ Bývam tu neďaleko v Korni a som živnostník, vždy sa snažím aj keď život je uponáhľaný, zastaviť a nájsť si čas pre svoju rodinu a dve deti. Tento čas im venujem na takéto podujatia a tiež aj turistiku do prírody. Sem sme prišli načerpať povzbudenie vo viere a pokoj do srdca. Prišli sme na to spolu s manželkou, že ak si nájdeme čas na Boha a Pannu Máriu, a na modlitbu, že sa nám darí aj pokojnejšie riešiť starosti a problémy.

Po takýchto aktivitách sme odolnejší nástrahám toho sveta a viacej sa zjednocujeme v láske a pokoji. Deti berieme so sebou od malička, aby videli v nás dobrý príklad kresťanskej rodiny a aby sme im takto praktický odovzdali to najvzácnejšie,  vieru v Boha.“

Svetlo na cestu                                                

Manželia Martin a Veronika  Bětíkovi (Otrokovice)

M  ROSA: Ako ste sa dozvedeli o tejto púti?

Martin: „Řekl nám o tom náš přítel a jsme rádi, že se nám podařilo sem jít, už sem chodíme delší dobu, ale vždy zde nacházíme klid a takovou radost, rádi se sem vracíme.“

M- Rosa : Aký je úmysel vašej púti?

Veronika: „Úmyslů je více, je to i posílení ve víře, klidné manželství a také prosíme o děťátko do manželství.“

M  ROSA: Aká je doba pre mladé maželstva ?

Martin: „Doba je zváštní, mnoho mladých dává přednost volnému způsobu života, neradi vstupují do manželství, praktikují volný způsob partnerství a to jejich vzdaluje od Boha, protože žijí v hříchu.“

M  ROSA: Čo by ste povedali na povzbudenie mladým manželom?

Veronika: „Aby to zkusili s Pánem Ježíšem a Pannou Marií,  určitě jim pomůže a dá jim i světlo na cestu.“

Požehnanie v každej situácii

Jozef Šváb , Brno  (Rozširuje úctu k Pražskému Jezuliatku):

Pražské Jezuliatko je malá soška zobrazujúca Ježiša Krista v útlom detstve, ktorá pochádza zo Španielska. Legenda hovorí, že sa malý Ježiš zázračne ukázal istému mníchovi, ktorý podľa jeho podoby vymodeloval túto sošku. Podľa ďalšej legendy vlastnila sošku svätá Terézia z Avily, zakladateľka Rádu bosých karmelitánok, planúca veľkou láskou k Dieťaťu Ježišovi. Sošku vraj darovala svojej priateľke, ktorej dcéra sa chystala na cestu do Prahy.

Milostiplné Dieťa udeľuje požehnanie v každej životnej situácii:
1. Na smrť chorému pacientovi dopomôže skrze Cirkev k novým oživujúcim silám a prináša bohaté plody v kňazskom a rehoľnom stave.
2. Zničí všetky nepriateľské sily, usmrcuje “bacila nového veku”- new-age.
3. Chráni pred morálnym úpadkom, akým je sexualita a pornografia.
4. Pomáha všetkým nešťastným a depresívnym, zúfalým, závislým na drogách a kandidátom samovraždy a necháva im možnosť opäť nájsť zmysel života a chuť žiť.
5. Vytvára pokoj v rodinách a na pracoviskách.
6. Necháva znova rozkvitať materinskú lásku, takže ukončí vraždy nenarodených detí.
7. Pomáha pri bezdetnosti.
8. Poskytuje pomoc aj pri dnešných postihnutiach, ako je infarkt srdca, rakovina,
 AIDS a pri všetkých iných ťažkých chorobách.
V každom kostole a dome by malo “Pražské Jezuliatko” práve v týchto démonických temných časoch vystierať k nám svoje nápomocné ruky.

Táto novéna by sa mala modliť počas 9-tich po sebe
nasledujúcich dní, v rovnakom čase.


Ó, Božské, milostné Pražské Jezuliatko, spas nás!
Ó, Ježišu, ktorý si povedal: “Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám!”
Na príhovor Panny Márie, Tvojej Najsvätejšej Matky, klopem, hľadám a prosím, aby moja modlitba bola vypočutá./ predneste prosbu/

Ó Ježišu, ktorý si povedal: “Čokoľvek budete prosiť môjho Otca v mojom mene, dá vám to.” Na príhovor Panny Márie, Tvojej najsvätejšej Matky, skromne a najnaliehavejšie prosím, aby moja modlitba bola vypočutá. (predneste prosbu)

Ó, Ježišu, ktorý si povedal: “Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.” Na príhovor Panny Márie, Tvojej najsvätejšej Matky, som si istý, že moja modlitba bude vypočutá. /predneste prosbu/

 

                       Modlitba k zázračnému Jezuliatku.

 Ó, moje Jezuliatko, k Tebe sa obraciam a prostredníctvom Tvojej Panenskej Matky, padajúc na tvár, Teba vzývam, pomôž mi v mojich potrebách – veď Tvoja ruka je všemocná.

V Teba vkladám svoju nádej, dovoľ, aby som našiel milosť v Tvojom Srdci. Milujem Ťa celým svojim srdcom a celou svojou dušou, očisti ma, prosím od mojich hriechov. Sľubujem, že Ťa nikdy neurazím a po celý svoj život Ti budem verne slúžiť. Obetujem Ti svoje telo a svoju dušu, prijmi ma do svojich služieb!
Svoj kríž ponesiem z lásky k Tebe, ktorý si ma miloval až po smrť. Z lásky k Tebe milujem svojho blížneho, ako seba samého tak, ako si nám to kázal.
Ó moje Jezuliatko, padajúc k zemi, zbožňujem Ťa a pre Tvoju veľkosť Ťa zvelebujem!
Zbav ma mojich terajších i budúcich úzkostí, aby som Ti z celej duše vďaky vzdával.

Daj, aby som Ťa v nebi s Pannou Máriou, sv. Jozefom, v kruhu Tvojich anjelov, stále vídal. Amen.
(Cirkevne schválené)
K ucteniu stačia aj vystavené obrázky pražského Jezuliatka.

                                                                  Všetky deti sú Božie

 Stolárová Mária (vychovávateľka), Detský domov Semeteš

M Rosa : Porozprávate nám o sebe a tomto 8 člennom kolektíve?

Mária: Som vychovávateľkou v Detskom domové Semeteš a tieto deti mám veľmi rada, a moja láska k Bohu a Panne Márii mi dáva nesmiernu silu a trpezlivosť pracovať s nimi. Môj vnútorný hlas mi hovorí, že aby som aj deti privádzala k tomuto zdroju, kde načerpajú silu a pokoj do svojho života.

 

Nemajú to ľahké, lebo ich rodičia im nevenujú lásku a starostlivosť a deťom chýba láska, učím ich láske k Bohu a Panne Márii, modlime sa spolu. Sú veľmi vnímavé a zaujímajú sa o život a osobnosť Pána Ježiša a Panny Márie, mnohé prijali Pannu Máriu za svoju mamičku. Tešia sa tu a tiež to berú ako výlet, veď si to musia vyšliapať do kopca. Na túto púť chodíme dosť často, a keď dlhšie nejdeme, deti sa už pýtajú samé, aby sme sem išli.

Čo povedať na záver? Pán Ježiš a Panna Mária má rada všetky deti, bez rozdielu rasy a pohlavia. Oplatí sa venovať týmto deťom a viesť ich vo viere v Boha, určite to zúročia v  živote , keď odrastú a budú v rôznych životných situáciách. Dôverujem Bohu, že im bude pomáhať.“

                                                                                                                                                Mária Víziková

Výstavba kostola na hore Živčák pokračuje.

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest