Turzovka:  3. výročie smrti vizionára Matúša Lašúta

Je nádherný, slnečný a hlavne sviatočný deň, 15. augusta 2013.  Skupina verných pútnikov  sa stretáva pri kríži na horu Živčák, modlia sa ruženec k Božiemu milosrdenstvu a čakajú na kňaza Otca Jaroslava, ktorý ich povedie s modlitbou bolestného svätého ruženca a spievanou krížovou cestou chodníkom Matúša Lašúta na vrchol Živčáku, ku kaplnke  Panny Márie Nepoškvrneného Srdca,  Matky Ježiša, Syna Božieho.

OLYMPUS DIGITAL CAMERATurzovka (27)Takto si uctia jeho tretie výročie pohrebu tohto slávneho vizionára  (15. augusta 2010), ktorý ako prvý sprostredkoval svetu na prianie Panny Márie, kráľovnej Turzovky toto pútnické miesto. Za čo sme mu mnohí vďační.

Matúš Lašút zomrel tak ako žil, nesmierne skromne, pokorne a v ústraní, takmer zabudnutý.

Nezabudli však na neho tí, ktorí našli na Hore Živčák stopu Panny Márie, stopu vernosti, pokoja a lásky našej Nebeskej Matky.  Kiež by nám bol všetkým príkladom, najmä vo svojej vernosti Bohu aj za toho najhoršieho prenasledovania!  

Turzovka (14)

 

Dnes sem prichádza veľa pútnikov, ktorí si toto miesto obľúbilo pre jeho krásnu prírodu, pre mnohé duchovne a telesné uzdravenia pre povzbudenie vo viere a nabratie nových síl.

Je to oáza pokoja a prameň nielen Turzovskej vodičky, ale aj bohatý prameň Božích milosti.

Aj dnes 15. augusta na veľký sviatok Nanebovzatia Panny Márie sem prišlo niekoľko stovák pútnikov z celého Slovenska ba aj pútnici s Nemecka.

Mnohí prišli ďakovať, chváliť a spoznávať toto miesto. Pútnikom boli odslúžené dve sväté omše, jednej z nich sa zúčastnil ako celebrant aj Otec Jaroslav, ktorý duchovne pozdvihol Turzovku svojimi pravidelným púťami každý posledný pondelok v mesiaci počas 11 rokov jeho pravidelných pútí.

Prítomným pútnikom bola poskytnutá stála spovedná služba.

Turzovka (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turzovka (9)

 

 

 

 

 

 

 

Za rodinu a celý svet

Rozhovor č.1Jarmila Machu (Luhačovice)

Na Turzovku som aj s manželom prišla Panne Márii poďakovať za pomoc Božiu a orodovanie za zdravie. Liečim sa z rakoviny a tu sa mi dostáva povzbudenie čeliť takej ťažkej chorobe. Chodím vyprosovať milosti aj za rodinu a deti a celý svet, lebo duchovne to nevnímam moc dobre, vo svojom okolí vidím veľa bolesti, nenávisti, biedy. Preto je potrebné za toto všetko sa modliť a prosiť Boha a Pannu Máriu o pomoc, len v nich máme istotu a nájdeme pokoj aj v tých najťažších životných chvíľach. Deťom sme odovzdali spolu s manželom vieru a sme šťastný, že ju praktizujú a žijú v Božej láske a s láskou zvládajú nástrahy v živote a rôzne útoky Zlého.

V Božích rukách

Rozhovor č.3Štefan Urbaník  (Raková pri Turzovke)

Turzovku vnímam ako Bohom požehnane miesto, rád sem chodím, mám to blízko a vždy, keď navštívim toto miesto, tak prídem domov povzbudený. Som podnikateľ a zistil som, že ak sa ráno pomodlím a zverím sa do Božích rúk, tak celý deň je prežitý pokojne, keď nemám čas na modlitbu, tak je to horšie.

Nástrahy tohto sveta sú veľké, cez média, zábavu, obliekanie, alkohol, drogy, automaty, ťažko mladí tomu odolávajú bez Božej pomoci, preto toľko mladých tomu podlieha. Ja si myslím, že keby sa mládež obrátila k Bohu, zmenil by sa život k lepšiemu.

Záchrana je možná

Rozhovor 2Andreja Drozdíková (Čadca)

Na toto miesto chodím pravidelne od malička so svojou mamou, je to miesto veľmi milostivé, načerpám tu veľa pokoja a sily do ďalšieho života, vyprosili sme veľa požehnanie pre rodinu. Pannu Máriu mám vo veľkej úcte, bola som aj v Mariánskej družine.

Za toto všetko prichádzam ďakovať Panne Márii. Dnešný svet vnímam ako unavený v duchovnom živote, Vidím úbytok viery hlavne na mladých ľuďoch.

Je možná záchrana, len treba začať dôverovať Bohu, modliť sa a uvidia veľké zmeny vo svojom živote.

Ak sa budeme modliť a žiť posolstva Panny Márie budeme aj lepší a bude lepší aj celý svet a budú aj lepšie vzťahy.

Mária Víziková

 

 

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest