O. Jaroslav Stříž z českej farnosti Křešice putoval na horu Živčák dlhé roky. Vďačne s ním chodili najmä českí pútnici, pre ktorých je toto miesto zjavenia sa Panny  Márie  na pomedzí Slovenska a Moravy takmer domovským.  Vo februári 2008  touto púťou pútnici oslávili zároveň 150-te výročie zjavenia sa Panny Márie Bernadette Soubirousovej v Lurdoch.  V tom istom roku sa v lete uskutočnila pri príležitosti  50-teho výročia zjavenia sa Panny Márie horárovi Matúšovi Lašútovi na Živčáku veľká slávnosť.  A v októbri 2008 bola hora Živčák vyhlásená za pútnické miesto, ktoré od augusta 2010 podlieha ustanovenému duchovnému správcovi.

[jwplayer mediaid=”3028″]
odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest