Pred rokom, dňa 9. augusta 2010, zomrel v požehnanom veku 94 rokov turzovský vizionár Matúš Lašút. Napriek dlhému a strastiplnému životu a napriek už dlhoročnému odstupu od zjavenia sa Panny Márie tomuto horárovi na Turzovke 1. júna 1958, sa o ňom zachovalo veľmi málo filmových dokumentov. Nedávno sme dostali vzácny videomateriál od českého veriaceho pána Petra Kubiznu, ktorý natočil vizionára Matúša Lašúta v roku 2004. Matúš Lašút sa zamýšľa nad zjaveniami, vierou a stavom našich veriacich, ako českých tak aj slovenských. Jeho slová v tomto videu, ktoré sme zostrihali, sú pre nás všetkých poriadnou lekciou, a mementom na vážne zamyslenie sa… Anton Selecký

Pohreb Matúša Lašúta dňa 15. augusta 2010

odporúč priateľom
  • gplus
  • pinterest